8. Yargı Paketi Kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler İle İlgili Bilgilendirme Notu

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen ve 16 Şubat 2024 tarihinde Adalet Komisyonu’na iletilen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 21 Şubat 2024 itibariyle mecliste kabul edilmiştir. Bugün itibari ile henüz Resmi Gazetede yayımlanmamış olan 8. Yargı Paketi kapsamında  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne […]
Detay