Haber & Duyuru

Haber & Duyuru

Pay Sahipleri Sözleşmelerinde Yönetimsel Haklar

  Yatırımcıların yatırım yapacakları şirketlerde yönetimsel haklara sahip olmak istemeleri halinde, yapılması gereken, pay sahibi…

Pay Sahipleri Sözleşmelerinde Seyrelmeme Hakkı

Türkçeye “seyrelmeme” olarak geçmiş bulunan “anti-dilution” kavramının anlaşılabilmesi amacıyla öncelikle “dilution” kavramını açıklamak isteriz: “Dilution”…

Pay Sahipleri Sözleşmelerinde Birlikte Satma ve Sürükleme Hakları

  GİRİŞ Öncelikle belirtmek gerekir ki Birlikte Satma Hakkı ile Sürükleme Hakkı (“Birlikte Satışa Zorlama…

Pay Sahipleri Sözleşmelerinde Alım ve Satım Hakları

GİRİŞ Öncelikle belirtmek isteriz ki aşağıda ifade edilen Alım ve Satım Hakları, Sermaye Piyasası Kurulu…

Pay Sahipleri Sözleşmelerinde Ön Alım ve Öncelik Hakları

Uygulamada ön alım hakkı ile öncelik hakkının sıklıkla karıştırıldığı gözlemlenmektedir. Ön alım hakkı; mevcut pay…

Pay Sahipleri Sözleşmelerinde Düzenlenen Hususlar

  PAY SAHİPLERİ SÖZLEŞMESİNDE HANGİ HUSUSLAR DÜZENLENİR? Pay sahipleri sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) m.…

Pay Sahipliği Sözleşmesi Avantajları

  Pay sahipleri sözleşmesi, sözleşme özgürlüğünün sınırlandırıldığı şirketler hukukundan daha serbest bir alan olan borçlar…

Pay Sahipleri Sözleşmesi

  85 milyona yaklaşan nüfusu, stratejik konumu, büyüyen pazarı ve genç-kaliteli iş gücü sayesinde Türkiye…

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarında Portföy Sınırlamaları

  Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) (“Tebliğ”) GSYO’ların portföylerini belirlediği esaslar çerçevesinde…

GSYO’larda Pay Devrine İlişkin Esaslar

a. Halka Arzdan veya Nitelikli Yatırımcıya Satıştan Önceki Dönem Bu dönemde, GSYO sermayesinin yüzde on…

E-Bülten