Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin faaliyete başlaması ve ikincil mevzuatlarla gerek üretici gerek satıcı gerek ithalatçı ve gerekse teknik servis hizmeti vermekte olan firmaların sorumluluk alanları ve yükümlülükleri genişletilmiştir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında kaliteli ve sonuç odaklı olarak hizmet vermektedir.

Bu hizmetler içerisinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takip edilmesi, tüketici mevzuatı kapsamında idari ve regülatif kurumlar nezdindeki işlemlerin takibi ve bu kurumlarla iletişimin sağlanması, özellikle faaliyet alanına giren konularda şirketlerin gerekli izin, sertifika ve belgelerinin alınması ve güncel mevzuata uygunluklarının denetlenmesi (Garanti Belgesi ve CE Sertifikası vs.), şirketlerin faaliyet alanına giren ürünlere ilişkin kullanım kılavuzlarının hazırlanması ve uygunluk denetimlerinin yapılması, yetkili servis hizmeti sözleşmeleri ile tüketicilere sunulan teknik servis formlarının hazırlanması ve ilgili mevzuat değişiklikleri kapsamında güncelliğinin sağlanması, değişik tipte ürün ve hizmet satışlarının hukuka uygunluğu konusunda hukuki destek verilmesi ile bu satışlara ilişkin altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması, mesafeli satışlar (özellikle internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması, reklamların, tüketici mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi, tüm bu süreçler kapsamında risk analizlerinin yapılarak görüş bildirilmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda ülke çapında yürütülen bayi organizasyonu olan kurumsal firmaların bayileri ve kendilerinin ihtiyaç duydukları hizmetler teknolojik altyapı ile sunulabilmektedir.

Software: Mzn