Bilişim Hukuku

E-Ticaret Hukuku

Türkiye’de e-ticaret üzerinden gerçekleşen ticaretin satış rakamları her yıl büyümektedir. Bu kapsamda çeşitli iş modelleri oluşmaktadır. Bu sektörün kuruluşundan bu yana sektörün içinde olan ve bütün gelişmeleri yakından takip eden Gemicioğlu Hukuk Bürosu, E-Ticaret Hukuku kapsamında, sektörde faaliyet gösteren internet siteleri, platformlar, mobil uygulamalar gibi alanlarda çalışan firmaların tüm hukuki ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sunabilmektedir.

E-Ticaret Hukuku dahilinde; işin yapılması sırasında hukuki süreçlerin tasarlanması, şirketlerin tercihlerine göre 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında izinli pazarlama süreçlerinin oluşturulması ve data analizi yapılması, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında içerik ve yer sağlayıcıların sorumluluklarının belirlenmesi, ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) hakkında danışmanlık verilmesi, E-Fatura ve E-Arşiv konularında danışmanlık verilmesi, şirketlerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek siber suçlar hakkında danışmanlık verilmesi gibi hizmetler sunulmaktadır.

İnternet Hukuku ve Sosyal Medya Hukuku

İnternet ve sosyal medya, temeli itibariyle ifade özgürlüğüne dayanan bir platform olsa da aynı zamanda marka ihlallerinin ve/veya, kişisel hakların ihlallerinin meydana geldiği ve dolandırıcılıkların yer aldığı bir alan da olabilmektedir. Diğer taraftan sosyal medya üzerinden çok çeşitli pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yürütülebilmekte, farklı internet siteleri ve uygulamalar birbirileriyle etkileşim içerisinde olabilmekte ve çeşitli ticari yapılar oluşturulabilmektedir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu hem bu ticari yapıların mevzuata uygun olarak kurulması için danışmanlık hizmeti vermekte hem de sosyal medya üzerinde oluşan hak kayıplarının önlenmesi için hukuki süreçleri müvekkilleri adına takip etmektedir.

Yeni Teknoloji ve Ürünlerin Türk Pazarına Girişi

Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte sürekli olarak yeni uygulamalar ve yeni teknolojiler Türkiye pazarına girmektedir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu bu yeni teknolojiler hakkında ülkedeki ve dünyadaki mevcut durumu şirketlere aktarmakta ve şirketlerin mevcut yasal durum kapsamında oluşturmaları gereken hukuki altyapıları oluşturmaları için danışmanlık vermektedir. Özellikle otonom araçlar, yapay zeka (artificial intelligence) tabanlı robot ve giyilebilir teknolojiler alanında çalışan şirketler Gemicioğlu Hukuk Bürosu’nun çalıştığı bazı uygulama örnekleridir. Ayrıca bu tür süreçlerde mevzuat çalışmalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Software: Mzn