İdare Hukuku

İdari faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili sorunlar ile karşılaşan müvekkillerimize çözüm odaklı destek sunmaktayız.

Şirketleri ve bireylerin hak ve menfaatini doğrudan ilgilendiren idari işlemlere karşı hukuki denetimin sıkı kurallara bağlanmış olması spesifik olarak bu alanda çalışan uzman avukatlara ihtiyaç doğurduğundan ve alanında uzman kadromuzun yaklaşık 22 yıldan bu yana sadece idare ve vergi hukuku alanında çalışmanın verdiği birikim ve tecrübenin karşılığı olarak Müvekkillerimize idare hukuku alanında aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması, davaların açılması gibi konularda kapsamlı bir hizmet vermektedir.