Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, kuruluşundan bu yana yerli ve yabancı ortaklı birçok şirkete, şirketler hukukunun temas ettiği bütün konularda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Şirketler hukuku alanlarında, yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin kuruluşu, yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye’deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılması, hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve ihracına ilişkin diğer tüm işlemlerin yürütülmesi, şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması (due diligence süreçleri), hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması, şirketlerin Sermaye Piyasası süreçlerinin desteklenmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması, şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek [genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar vb.], Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, yabancıların ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmelerine ilişkin danışmanlık verilmesi, yabancıların Türkiye’de kuracakları şirketlerin hisse dağılımı ve yönetim süreçlerinin yapılanmasında danışmanlık verilmesi hizmetleri verilmektedir.

Software: Mzn