Girişim Sermayesi

Girişim Sermayesi

Hâlihazırda yatırımcı ekosistemi içerisinde aktif bir şekilde çalışan Gemicioğlu Hukuk Bürosu girişimciler, melek yatırımcılar, venture capital, private equity, incubation center, accelerator programlar, yerli ve yabancı yatırım fonları ile birlikte çok sayıda yatırım sürecinde bulunmuştur. Gemicioğlu Hukuk Bürosu seed deals’dan venture deals’a kadar pek çok süreçte, süreç yönetimine dahil olarak hizmet vermiş ve vermektedir.

Girişim Sermayesi şirketleri bakımından yatırım sürecinde müzakere yönetimine yönelik danışmanlık verilmesi ve tecrübe aktarımı yapılması verilen hizmetler arasındadır. Girişim Sermayesi şirketlerinin hukuki boyutunun yatırıma hazır hale getirilmesi, veri odası süreçlerinde sürecin organize edilmesi hizmetleri yürütülmektedir. Böylece yatırım süreçlerinde başarılı olunmasına katkı sağlanmaktadır. Çalışan hisse yapılarının oluşturulması ve yatırım almaya devam eden  girişim sermayelerinde yatırımcı ilişkilerinin hukuki süreçlerinin yürütülmesi konularında Gemicioğlu Hukuk Bürosu deneyim sahibidir.

Fonlar açısından ise yatırım gerçekleştirilene kadar tüm aşamalarının yürütülmesinin yanı sıra, fon prim yapılarının oluşturulması, önce yapılan yatırımlar bakımından fonun durum analizinin yapılması, fon haklarının takibi bakımından inceleme yapılması, girişim sermayesi yatırım ortaklığı fonuna dönüşüm ve bu süreçlerin takip edilmesi işlemleri de yapılmaktadır.

Software: Mzn