Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Gemicioğlu Hukuk Bürosu müvekkillerinin fikri mülkiyet hukuku kapsamında haklarının korunmasına yönelik her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model, tasarım ve diğer sınai mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması ile bu kuruluşlar nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkemelerde görülmekte olan davaların takibi ve sonuçlandırılması, patent, marka tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş verilmesi, internet yolu ile yapılan marka ihlallerine ilişkin süreçlerin takibi, internet ortamı ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, internet alan adı uyuşmazlıklarının takibi ve görüş bildirilmesi ile Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi hizmetler Gemicioğlu Hukuk Bürosu uzman kadrosu tarafından sağlanmaktadır.

Software: Mzn