İnternet Üzerinden Satılan Ürünlere Piyasa Denetim Ve Gözetim Uygulaması Geliyor

Gemicioğlu Hukuk Bürosu olarak 24.05.2019 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
bünyesinde Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen “E-Ticaret ve Piyasa Gözetimi-Denetimi” konulu çalıştaya katılım gösterdik.
Çalıştay içerisinde katılımcılara, E-Ticaret ve Piyasa Gözetimi-Denetimi hakkında genel olarak
bilgi verildiği gibi, Bakanlık tarafından atılmak istenen adımlar ve bu konularda, piyasa
aktörleriyle ne şekilde işbirliğine gidilerek daha efektif sonuçlar alınabileceği, aynı şekilde
piyasanın Bakanlıktan beklentisinin ne olduğu gibi konular tartışıldı.

Piyasayı ve piyasaya arz edilen ürünleri “izleme”, “denetleme” ve “önlem alma” olmak üzere
üç temel görevi olan Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, bir taraftan
tüketiciler için güvenli ortam sağlanırken diğer taraftan ise haksız rekabetin önlenmesini
amaçlamaktadır. Bu anlamda,

 • Tüketicinin korunması,
 • Tüketicinin alacağı ürünler konusunda farkındalığının artması,
 • Yerli üreticinin farkındalığının artması,
 • Milli servetimizin korunması,
 • Satıcının marka değerinin korunması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,

amaçlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçların gerçekleşmesi için yapılan
faaliyetler “4703s. Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun”, “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”, “CE İşareti
Yönetmeliği”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği”
çerçevesinde yürütülmektedir.

E-Ticaret sektöründe de piyasa denetimini artırmayı hedefleyen Bakanlık, bunu temelde,

 • Piyasada tespit edilen mevzuata uygun olmayan/verimsiz ürünlerin e-ticaret sitelerinde
  satışının durdurulması ve
 • Doğrudan internet üzerinde yapılan denetimlerin çevrimiçi satışlarda da başlatılması
  olmak üzere temelde iki kategoride yapacaktır.

Çalıştay’da Bakanlığın, piyasa aktörleri ile işbirliği yapmayı hedeflediği alanlar ise aşağıdaki
gibidir:

 • Denetime konu olan firma bilgilerinin servis sağlayıcılar tarafından Bakanlık ile hızlı bir
  şekilde paylaşılması
 • Bakanlıkça alınan idari yaptırım kararlarının servis sağlayıcılar tarafından izlenmesi ve ilgili
  taraflarla paylaşılması
 • Bakanlık tarafından yürütülen farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerine katkı sağlanması
 • Kullanıcı şikayetlerine ilişkin istatistiklerin satıcı firma, ürün, marka, model bazında Bakanlık
  ile paylaşılması
 • E-PGD’ye geçiş sürecinde özellikle numune alımı konusunda işbirliği yapılması