Girişimcilik dünyasında hukuk hayati bir öneme sahiptir. Hukuki konular göz ardı edilir veya ertelenirse şirketin kritik süreçlerle karşılaşması mümkündür.

Elde ettiğimiz tecrübelerle, girişim şirketlerinin en çok sorun yaşadıkları konuları ele aldığımız bir yazı dizisi çıkarmayı hedefledik.

Bu yazı dizisi, girişim sermayesi hukukunun çeşitli yönlerini ele alacak ve girişimcilerin en çok merak ettiği konularda doğru kararları alabilmeleri için temel bilgiler sağlayacaktır. Her bölümde, belirli bir hukuki konu veya süreç üzerinde durulacaktır.

Dizinin içeriğinde aşağıdaki konulara yer vermeyi uygun bulduk;

  • Satın alınan şirketin Fikri Mülkiyet Hakları, lisanslar, markalar ve Diğer Önemli Varlıkların Transferihakkında detaylı bilgi edinmek ve bu süreçleri düzgün bir şekilde yönetmek gereklidir.
  1. Yazılımlar
  2.     Patentler
  • Alım sürecinin en önemli aşamalarından biri olan, satın alınacak şirketin finansal, hukuki ve ticari durumunun kapsamlı bir şekilde incelenmesi olarak tanımlanan Due Diligence (Detaylı İnceleme), potansiyel risklerin ve sorunların önceden tespit edilmesine olanak tanır.
  • Bazı durumlarda, şirket alım-satımları rekabet hukuku ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması gerekebilir, söz konusu bu Regülatif Onaylarailişkin sürecin nasıl işlediği ve gerekli onayların nasıl alınacağı sıkça sorulan sorulardandır.
  • Şirket alım-satım işlemlerinde Vergi Yükümlülükleri, olası vergi avantajları ve muafiyetler, alım veya satışın vergi sonuçları gibi konular, finansal yükümlülükler açısından önemlidir.
  • Şirket alımı sırasında mevcut Çalışan Hakları, işe devam edip etmeyecekleri, yeni işverenle ilişkileri ve varsa tazminat hakları gibi konular, işlem sırasında dikkate alınması gereken önemli hususlardır.