ETİD Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Gemicioğlu Hukuk Bürosu Ev Sahipliğinde
Gerçekleştirdi.

Yaklaşık on yıldır hukuk danışmanlığını yaptığımız Elektronik Ticaret işletmecileri Derneği-
ETİD Mart ayı yönetim kurulu toplantısını Gemicioğlu Hukuk Bürosu ev sahipliğinde
gerçekleştirdik. EPTT AVM, E-bebek, Tekzen, Hepsiburada, Metrics 34’ün katıldığı toplantıda
e-ticaret sektörüne dair gündem konuları ve ETİD’in gelecek dönem çalışmaları görüşüldü.
Law Talks’ların ilki “Startuplar için Yatırım Süreçleri” başlığı ile düzenlendi.

Mart ayında ilk kez düzenlediğimiz Law Talks etkinliğinde “Startuplar için yatırım süreçleri” ni
ele aldık. Hukuk büromuz yönetici ortağı Av.Bora Gemicioğlu’nun sunumu ile başlayan
etkinliğimizde Bora Bey ilk olarak girişimcilik ekosistemi ve bu ekosistemin paydaşlarına
değindi. Hukukçuların bir yatırım sürecini ele alırken yatırımcı ya da girişimcinin
korunmasından öte uzun vadede girişimin başarılı olmasına yönelik hareket etmeleri
gerektiğini belirtti.

Bir yatırım sürecini ele alırken karşımıza çıkacak aşamaları şu şekilde özetleyerek özellikle
erken safhada yatırımlarında yatırımcının yanında daha çok girişimcinin de zaman kaybını
önlemek üzere Term Sheet hazırlamanın önemine değindi.
Yatırım sürecinin aşamaları;

  • Gizlilik sözleşmesi
  • Finansallar
  • Teaser iş planı
  • Niyet mektubu
  • Term Sheet
  • Due Diligence
  • Hisse satış sözleşmesi/Emisyon primli sermaye

Av. Bora Gemicioğlu sunumunda ayrıca Türkiye ve yurt dışındaki yatırım süreçleri
arasındaki temel farklara değindi.
Sunum ardından düzenlenen panelde, StartersHub’da yatırım süreçleri, portföy şirketlerin
hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması müzakere edilmesi konularında önemli rol oynayan
Haluk Nişli ve StartersHub girişimlerinden Thread in Motion Ceo’su Kadir Demircioğlu Bora
Bey’in konukları oldular.

Haluk Nişli, panelde StartersHub olarak yatırım süreçlerinde girişimcilere nasıl yaklaştıkları
hem girişim hem de girişimcide nelere dikkat ettiklerine değindi. Girişimcilerin yatırım alırken
en çok zorlandığı noktalar üzerinde duran Nişli, avukat, yatırımcı ve startup ilişkisi ve bu
ilişkide iletişimin önemini vurguladı. Panel StartersHub ve Thread in Motion’ın tanışma ve
yatırım süreci ile devam ederken, Thread in Motion CEO’su Kadir Demircioğlu, girişimlerinin
uygulama alanı ile ilgili pek çok detay verdi.