Yabancı Sermayeli Şirketler Ve Elektronik Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-Tuys)

E-TUYS yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan bildirimler ve yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatların yapılacağı web tabanlı uygulamadır.

E-TUYS’de yapılacak işlemler:

  • Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan bildirimler
  • Yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar 31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ”Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” ne göre 02.07.2018 tarihinden itibaren söz konusu işlemler bu sistem üzerinden yürütülecektir.

“E-TUYS” de işlemler; yatırımcının veya yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların sisteme tanımlanması ile yapılabilmektedir. Sisteme kayıt olunabilmesi için bir başvuru dilekçesiyle Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurularak, taahhütname (Noter onaylı) ve yetkilendirme formlarının doldurulması gerekmektedir. Doldurulan bu evrakın imza sirküleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Genel Müdürlük tarafından yetkilendirme tamamlandığında (ortalama 20 iş günü) yetkilendirilen kişiye e-posta ile bir bildirim yapılır. Bu bildirim akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından elektronik imza ile sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.