Av. Cemre Çakmak

Av. Cemre Çakmak

Av. Cemre Çakmak

Kıdemli Avukat

DAAD bursiyeri olarak Bielefeld Üniversitesi’nde, Augsburg Üniversitesi’nde ve Berlin Freie Üniversite’sinde Alman Özel Hukuku ile Alman Ceza Hukuku’na ilişkin programlarını başarıyla bitiren Çakmak, 2018 yılında Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “Medeni Usûl Hukuku’nda Delil Başlangıcı” konulu tezini tamamlayarak üçüncülük derecesiyle mezun olmuştur.

2023 yılında Gemicioğlu Hukuk Bürosu’na katılan Çakmak’ın umanlık alanları; Bankacılık Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Aile Hukuku, Vesayet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kira Hukuku ve Ceza Hukuku konularıyla ilgili uyuşmazlıklarda hukuki tavsiyelerde bulunma ile yargılama öncesi ve yargılama süreçlerinin yürütülmesi hizmetleridir. Çakmak, birleşme ve devralma gibi projelerde hukuki inceleme ve raporlama yapılması ile sözleşmeler konusunda da danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Cemre Çakmak  Almanca bilmekte olup 2019 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı bulunmaktadır.

Software: Mzn