“Burası Türkiye Burada İş Var” İstihdam Seferberliği Kapsamında İşverenler İçin Yeni Teşvik Paketleri Açıklandı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla tanıtılan İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında; başta yeni istihdamın artırılması, mevcut istihdamın korunması ve nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla “Burada İş Var Teşvik Paketi” kamuoyuna duyurulmuştur.

“Burada İş Var Teşvik Paketi” kapsamında, aşağıda özetle belirtilen destek ve teşvikler uygulanacaktır:

Yeni istihdama ücret desteği 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 arasında 2018 yılında işyerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılacak her yeni istihdam için ilk 3 ay süresince (asgari ücret tutarında) ücret devlet tarafından ödenecektir. Ücret desteğine karşılık işe alınan çalışanların, işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam edilmesi zorunludur. Ayrıca ücret esteğinden yararlanılabilmesi için istihdam edilecek olan çalışanların işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamaları gerekmektedir. Yeni istihdama vergi ve prim desteği
31 Aralık 2020’ye kadar, işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamaları şartıyla, 2018 yılında işyerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak sağlanacak her yeni istihdam için 12 ay süreyle vergi ve SGK primleri devlet tarafından karşılanacaktır. Kadın, engelli ve 18 – 15 yaş arası erkek istihdamında söz konusu prim ve vergi desteği 18 ay süresince devam edecektir. İmalat ve bilişim sektöründeki istihdamlarda ise daha yüksek tutarlarda prim desteği bulunmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği desteği

Ekonomik sebeplerle işyerinin tamamında ya da bir bölümünde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak veya faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işverenlere, 3 ay süresince azaltılan süreye veya çalışılmayan döneme ilişkin çalışanlarının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanacak olan kısa çalışma ödeneği devlet tarafından ödenecektir. Asgari ücret desteği
Mevcut istihdamın korunması amacıyla 2018 yılında en az işçi istihdam edilen aydaki sigortalı sayısının altına düşmemek şartıyla, 2019 yılı için 12 ay süreyle, çalışan sayısı 500’e kadar olanişverenlere aylık 150 TL, 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere ise aylık 101 TL asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Düzenli prim ödemesi desteği

SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık indirim yapılacaktır.

Kalkınmaya desteği

Gelişmişlik endeksine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kalkınmada öncelikli 51 il ve 2 ilçede, işverenler tarafından ödenmesi gereken SGK primlerinin 5 puanlık indirimine ilaveten 6 puanlık ek indirim sağlanacaktır.

İşbaşı eğitimi desteği

İşbaşı eğitim programlarına katılan kursiyerlerin 3 ay, imalat ve bilişim sektörlerinde 6 ay, siber güvenlik kodlama, yenilenebilir enerji gibi faaliyet alanlarında 9 ay süresince ücret, prim
ve genel sağlık sigortası desteği sağlanacaktır. Ayrıca 2 ile 5 yaş arasında çocuğu bulunan kadın katılımcılara devlet tarafından aylık 400 TL çocuk bakım desteği sağlanacaktır. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi (MEGİP) Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 8 aya kadar Oda-Borsalar ve İŞKUR ile müdürlükleri aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenlenecek ve kursiyerlerin ücret ve sigortaları devlet tarafından karşılanacaktır.

Ayrıca Bakanlık ve TOBB tarafından başvuru tarihinden geriye yönelik olarak cari ay hariç en fazla 5 aya kadar teşvikten yararlanma ve teşvik değişiklik taleplerinin dikkate alınacağı duyurulmuştur.