REKABET KURULU’NDAN GOOGLE’A İDARİ PARA CEZASI

Google, herkes tarafından bilinen ve yaygın şekilde kullanılan internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları gibi internet tabanlı hizmet ve ürünler geliştiren çok uluslu ekonomik bir bütünlüktür. Ekonomik bütünlük kapsamında Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. (“Google”) şirketleri yer almakta olup, kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir.

Rekabet Kurulu (“Kurul”), geçtiğimiz günlerde Google’ın arama motoru hizmetlerinde yapmış olduğu güncelleştirmeler ile AdWords reklamları vasıtasıyla sektörde hakim durumun kötüye kullanılarak teşebbüslerin faaliyetlerinin zora sokulduğu iddiası ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’nun 6. Maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile bir soruşturma yürütmekteydi. Yürütülen soruşturmanın akıbeti herkes tarafından merakla beklenmekte iken Kurul 12.11.2020 tarih ve 20-49/675-295 sayılı kararı ile Google’ın Kanun’un 6. Maddesini ihlal ettiğine ve 16. Madde uyarınca idari para cezası verilmesine karar vermiştir.

Karara bakıldığında ilk olarak, Google’ın anlamında arama motoru hizmetleri alanında hakim durumunda bulunduğuna oybirliği ile karar verildiği görülmektedir. Dolayısıyla soruşturmanın açılmasına sebep olacak şekilde hakim teşebbüs tarafından gerçekleştirilen “genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak” eylemlerinin Kanun’un 6. Maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile karar verilmiştir. Mevcut durum uyarınca, ekonomik bütünlüğü oluşturan tüm Google şirketlerine müteselsilen sorumlu olacakları şekilde toplamda 196.708.054,78 TL’lik idari para cezası kesilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Kurul, pazardaki haksız rekabetin sonlandırılması, etkin rekabetin tesis edilebilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi maksadı ile idari para cezası ile yetinmeyerek Google’a birtakım farklı yaptırımların da uygulanmasına karar vermiştir. Şöyle ki bu kapsamda Google;

 • Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde yerine
  getirilmek ve Kurul’a tevsik edilmek üzere; metin reklamlarını organik sonuçları
  dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunmasına,
 • Kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini
  Kurul’a sunmasına,
 • İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre
  boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunmasına,
  oybirliği ile karar vermiştir.

Kurul tarafından verilen idari karara karşı ise idari yargı yolu açık olup, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 günlük itiraz süresi içerisinde yargı yoluna başvurulması mümkün olacaktır. Süresinde yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecek olup, Google tarafından hatırı sayılır meblağdaki idari para cezasının ödenmesi gerekecektir. Rekabet Kurulu tarafından kesilen idari para cezasına karşı çok uluslu ekonomik bütünlükten oluşan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren arama motoru hizmetleri sağlayıcısı olan sektör devinin nasıl bir yol izleyeceği herkes tarafından merakla beklenmektedir.