Kitabımızın yayınlanması ile 22 Mayıs Çarşamba günü StartersHub’da gerçekleşecek
etkinlik ile Gemicioğlu Hukuk Bürosu olarak mevzuat kitabımızı sizler ile paylaşılırken
konuyla ilgili uygulamaları da yakından ele alacağız.
Kişisel Veriler hem dünyada hem de ülkemizde pek çok düzenleme ile koruma altında
alınıyor. Ülkemizde kişisel verilerin korunması ile ilgili ilk düzenlemelerin yapılması 1980’li
yıllara dayansa da bütüncül düzenlemelere gidilmesi 2016 yılını bulduğunu söyleyebiliriz.
Günümüzde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ise 24.03.2016
tarihinde kabul edildi ve hayatımızda önemli bir yer aldı.

Gemicioğlu Hukuk Bürosu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası
Düzenlemeler ve İçtihatlar’’ kitabı ile ulusal ve uluslararası düzenlemeleri Türkçe kaynak
olarak bir araya getirerek, özellikle son dönemde uygulamalar ve cezai yaptırımları ile de
gündemde olan bu konuyla ilgili mahkemeler, üniversiteler, avukatlık büroları, kurumlar ve
sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşların çalışmalarında faydalanacakları bir kaynak
sağlamak istedik.

22 Mayıs Çarşamba günü  Kişisel Verileri Koruma Kanunu Mevzuat ve Uygulamaları başlığı ile
düzenleyeceğimiz etkinliğimizde mevzuat kitabız ile ilgili bilgiler verilirken, Tatil Sepeti Ceo’su
Kaan Karayal ve Bilgi İşlem Müdürü Serkan Yerlikaya ve Gemicioğlu Hukuk Bürosu Yönetici
Ortağı Av. Bora Gemicioğlu uygulama ve detaylarını paylaşacaktır.