Imeı Numarası Klonlanmış Cihaz Ayıplı Mal Mıdır?

IMEI numarası, her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında  yüklenen, tek ve benzersiz
cihaz kimlik numarasıdır. IMEI klonlanması ise; orijinal olmayan ya da yasal izni bulunmadan
piyasaya sürülen telefonlara kimlik bulabilmek için orijinal cihazların IMEI numaralarının
kopyalanarak bu cihazlar için kullanılmasıdır.

Tüketici cihazın klonlanmış olduğu bildirimini aldıktan sonra garanti belgesi ve fatura ile
ithalatçı firmaya başvurmuş olması durumunda, firma tarafından gerekli işlemler yapılarak
fatura sahibinin adına telefon kaydedilerek  ilgili firmanın yapmış olduğu ilk eşleştirmeden
sonra  https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-cep-eslestirme  adresi üzerinden online olarak
eşleştirmeye ilişkin işlemler tamamlanabilecektir.

Nitekim, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 04.02.2010 tarihli 2010/11360 Esas,
2011/1245  Karar Numaralı İlamında;
‘’ 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi satışa konu malın ayıplı
olması halinde; tüketici, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle
değiştirilmesini, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım isteme hakkına sahiptir.
Tüketicinin bu hakkını kullanabilmesi için satışa konu malın satış sözleşmesi yapıldığı anda
ayıplı olması gerekir.

Satışa konu cep telefonunun klonlandığı dosya içeriği ile sabittir. Ancak satış sözleşmesi
yapıldığı anda telefonun klonlanmış olup olmadığı, satış sonrası tüketici tarafından
klonlama yapılıp yapılmadığı, ayıbın gizli ayıp; açık ayıp olup olmadığı, süresinde ayıp
ihbarı yapılıp yapılmadığı konularında tüketici sorunları hakem heyeti ve mahkemece
hiçbir araştırma yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.’’  şeklinde hüküm kurulmuştur.
Bu sebeple, IMEI klonlanması söz konusu olduğu durumda tüketiciler ithalatçı firmaya
akabinde de BTK’ya başvururak cihaz eşleştirmesi yapılmak suretiyle kullanıma sorunsuz
şekilde devam edilebileceğinden satıcı veya ithalatçının sorumlu tutulmaması gerekmektedir.