Herşey Dahil Otel Sistemine Hukuki Bakış -2

Uygulamada bir çok otelin “herşey dahil” prensibi ile çalıştığı görülmektedir. Satın alınan
konaklamanın yanında yeme-içme, animasyon gibi hizmetler de bu prensiple çalışan
otellerce verilmektedir.

Burada; rezervasyonun otel tarafından sağlanan yeme, içme animasyon gibi hizmetleri de
kapsaması durumunda bu satışın  “paket tur” satışı olarak kabul edilip edilmeyeceği
hususu tartışma alanı bulmaktadır.

Yasal düzenlemelerde, ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan diğer turizm
hizmetleri kapsamı açıkça belirtilmemiştir. Otellerin yeme-içme vb. hizmetlerinin diğer
turizm hizmetleri olarak kabul edilerek bu otellere ilişkin satışların paket tur olarak kabul
edilmesi kanun ve yönetmeliklerin lafzı ile mümkündür. Ancak, bu durumda her rezervasyon
için ayrıca paket tur sözleşmesi düzenlenmesi gerekecek olup hem tüketicilere hem de
satıcılara ayrıca yükümlülük yüklenecektir. Bu husus yasal düzenlemelerin amacına ve
ruhuna aykırı olacaktır. Kaldı ki, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un gerekçesinde de
başka turizm hizmetlerine örnek olarak rehberlik, gezi, ören yeri hizmetleri gibi hizmetler
örnek gösterilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda açıklanan paket tur tanımı kapsamdaki diğer unsurların bulunmaması
halinde yalnızca herşey dahil konaklama satışlarının paket tur kapsamına girmediği kabul
edilebilir.