BORSADA HALKA ARZLARDA DAĞITIMA GİRECEK EMİRLERE VE DAĞITIM ZAMANINA YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ

25.09.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.S. tarafından, Borsada Halka Arzlarda Dağıtıma Girecek Emirlere ve Dağıtım Zamanına İlişkin değişiklikler yapılmıştır. Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda anımsatıldığı üzere payları borsada ilk defa işlem görecek olan ortakların Borsada halka arzında sabit fiyatla talep toplama ve değişken fiyatla talep toplama olarak iki talep yöntemi bulunur. Yeni düzenleme bu talep toplama yöntemlerinde dağıtım aşamasına girecek emirlere ve dağıtım zamanına ilişkin kurallar getirilmiştir. İlk olarak ifade edilmiştir ki, yatırım kuruluşları tarafından, birden fazla hesabı bulunan yatırımcıların taleplerinin yatırımcı bazında konsolide edilerek tek hesaptan toplanması gerekmektedir. Talep toplama aşamasında iletilen tüm emirler, borsa tarafında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilip dağıtıma konu edilecektir. Aracı kurumlardan iletilen, ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler ise dağıtıma konu edilmeyecektir.

Yine aynı duyuruda belirtilmiştir ki, talep toplamanın sona erdiği an itibarıyla MKK sicil numarası bulunmayan hesaplardan iletilen emirlerin dağıtıma konu edilmeyecektir. Emirlerin MKK sicil numarası bulunan hesaplar aracılığıyla iletilmesinin sorumluluğunun emri ileten aracı kuruma aittir. Birden fazla MKK sicil numarasına bağlı bulunan aracı kurum hesaplarından (müşterek hesap) iletilen emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Emirlerin tek bir MKK sicil numarasına bağlı yatırımcı hesabından girilmesi gerekmektedir. Son olarak duyuruda dağıtım sürecinin talep toplamanın bittiği gün saat 18.15 sonrası başlayacağı, dağıtım yapılabileceği tespit edilen her bir emre, mevcut durumda olduğu gibi fiyat ve zaman önceliği kuralına göre sırayla birer lot dağıtım yapılacağı aktarılarak işlemlerin dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşeceği bildirildi. Söz konusu bu kurallar duyurulduğu tarih itibari ile yürürlüğe gireceği düzenlenmiş olup 28.09.2020
tarihinde Borsa İstanbul internet sitesinde duyurulmuştur.