Avukatların Bazı Hizmetlerine Uygulanacak KDV Oranı Yüzde 8’e Düşürüldü.

Yargı reformu stratejileri uyarınca avukatların bazı hizmetlerine uygulanacak KDV oranlarının
tespitine ilişkin değişiklik yapılmasına dair karar, 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
02.10.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak bazı hizmetlerde uygulanacak katma değer
vergisi oranında indirime gidildi.
Bu karara göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına
giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları, iş
uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında
verilen avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.