Diğer Hizmetlerimiz

Raporlama Hizmetleri

Raporlama Hizmetleri

Mevcut dava ve icra takipleri ile devam eden iş süreçleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarla raporlanır.

Hazırlanan raporlarda; alınacak kararların doğruluğu, risk yönetimi, konsolide çalışma, şirketin iç ve dış ilişkilerinde aksayan hususların tespiti gibi konulara hukuki bakış açısıyla değinilir. 

Gemicioğlu Hukuk Bürosu olarak yalnızca mevcut süreçlerin takibi ile yetinilmemekte aynı zamanda planlama ve yönetim açısından önemli olan süreçlerin belirli periyotlar ile raporlanması hizmeti de sağlanmaktadır.

Faaliyet alanı kapsamında bülten araştırması yapılmaktadır.