Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Örtülü Reklam Yasağı

Örtülü Reklam Yasağı
Tüketicinin Korunmasi Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliği uyarınca her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam
yapılması yasaklanmıştır. Örtülü reklam; reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber,
yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo ya da diğer ayırt edici
şekil veya ifadelerle ticaret unvanı ya da işletme adlarının reklam yapmak amacıyla
kullanılmasını, yer almasını ve tanıtıcı mahiyette sunulmasını ifade eder. Bu halde Twitter ve
Instagram gibi sosyal medya vasıtası ile yapılan paylaşımların da  bu yasağa tabi olacağı
kanaatindeyiz. Örtülü reklam en yaygın olarak haber görünümü altında ya da ürün
yerleştirme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edecek
şekilde reklam verenlere, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı
yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar
tedbiren yayını durdurma cezası uygulanacaktır.