Örtülü Reklam Yasağı

Tüketicinin Korunmasi Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaklanmıştır. Örtülü reklam; reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo ya da diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticaret unvanı ya da işletme adlarının reklam yapmak amacıyla kullanılmasını, yer almasını ve tanıtıcı mahiyette sunulmasını ifade eder. Bu halde Twitter ve Instagram gibi sosyal medya vasıtası ile yapılan paylaşımların da  bu yasağa tabi olacağı kanaatindeyiz. Örtülü reklam en yaygın olarak haber görünümü altında ya da ürün yerleştirme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edecek şekilde reklam verenlere, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren yayını durdurma cezası uygulanacaktır.