Haberler / Yayınlar

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Yabancı Sermayeli Şirketler Ve Elektronik Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-Tuys) E-TUYS yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan bildirimler ve yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatların yapılacağı web tabanlı uygulamadır. E-TUYS’de yapılacak işlemler: Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Tüketicinin Seçimlik Talepleri Hakkında Satıcının Sorumluluğu 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Tüketicinin Seçimlik Talepleri Hakkında Satıcının Sorumluluğu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile, satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketicilere dört seçimlik hak tanınmıştır. Kanunun 11. Maddesi uyarınca bu seçimlik hakları şu şekilde düzenlenmiştir; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Vergi ve Diğer Mali Yükümlülüklerle İlgili Konularda Araştırma ve Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulan “Vergi Komitesi Yönetmeliği” Yürürlüğe girdi. Yönetmelik; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Buna […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Torba Kanun Meclis’te Onaylandı Borç Yapılandırması ve İdari Para Cezasına İlişkin Kolaylıklar Sağlayan, Taşeronluk İlişkilerine İlişkin Düzenlemeler Getiren Torba Kanun Meclis'te Onaylandı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, özellikle Soma’da meydana gelen maden kazasından sonra gündeme gelen ve 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki düzenlemelere […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Şartı 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” (“Kanun”) yayımlanmıştır. Kanun’un 20’inci maddesi uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) 5/A maddesi eklenmiş olup, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle  konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Ticari İşletme Devri Ticari işletmenin faaliyeti için işletmede her zaman bulunan malvarlıkları devrin kapsamını oluşturur. Devir sözleşmesi duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli bulunan malvarlıklarını kapsar. Taraflar anlaşarak bunlardan bazılarını devrin dışında tutabilirler. Devir kapsamında olduğu kabul edilen ticaret unvanı, ticari işletmeden ayrı devredilemez. Ticari işletmenin […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu  Eylem ve Kararlar Teşebbüsler arası rekabeti; bir tüketici grubuna, aynı türde mal satan ya da hizmet sağlayan teşebbüsler arasındaki, özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış ilişkisi olarak tanımlayabiliriz. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun (“Kanun”) amacı ise mal ve hizmet piyasalarındaki serbest rekabet düzenini korumak için rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Şirketlerde Limitli İmza Yetkileri ve İç Yönerge 11 Eylül 2014 tarihli “TORBA YASA” ile getirilen yenilik (6552 No’lu, İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun) MADDE 131 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(7) Yönetim […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Perakende Yasasına Yeni Düzenlemeler Getiriliyor. T.C. Ticaret Bakanlığı bir süredir 6585 sayılı “Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. AVM’lerden indirim marketlerine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler getirmesi planlanan yasa tasarısında ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı’na yeni yetkilerin verilmesi de öngörülmektedir. Yılsonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanması ve kabulü halinde […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Örtülü Reklam Yasağı Tüketicinin Korunmasi Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaklanmıştır. Örtülü reklam; reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo ya da diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle […]