Haberler / Yayınlar

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Perakende Yasasına Yeni Düzenlemeler Getiriliyor. T.C. Ticaret Bakanlığı bir süredir 6585 sayılı “Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. AVM’lerden indirim marketlerine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler getirmesi planlanan yasa tasarısında ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı’na yeni yetkilerin verilmesi de öngörülmektedir. Yılsonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanması ve kabulü halinde […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Örtülü Reklam Yasağı Tüketicinin Korunmasi Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaklanmıştır. Örtülü reklam; reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo ya da diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Mesafeli Satış Sözleşmenizi Güncellediniz mi? Mesafeli Satış Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda internet satışı yapan siteler mesafeli satış sözleşmelerini Yönetmelik maddelerine göregüncellemekle yükümlüdür. Yönetmelik uyarınca, cayma hakkını kullanmış olan tüketiciye satıcı tarafından iade edilecek tüm ödemelerin iade süresi 10 günden 14 güne çıkarılmıştır.  Tüketici ise cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 gün […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Kurumların Dijital Uygulamalarında Hukuk Teknoloji çok hızlı ilerlemekte ve değişmektedir. Teknoloji yaygınlaştıkça ve günlük hayatın içine girdikçe, hukuki konularda düzenleme ihtiyacı doğmakta ancak hukuki düzenlemeler, teknolojinin değişim hızına ayak uyduramamaktadır. Hukuk kuralları, toplumda yaşanan sorunlar ve düzenleme ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra kanun koyucular tarafından yapılan düzenlemelerdir. Bu yönü ile hukuk statik; teknoloji ise dinamiktir. Hızlı […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Kişisel veri nedir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki tanımına göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kimliği belirli veya belirlenebilir ifadesi; veri sahibinin “topluluk içerisinde iken onu diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlayan” veya “ayırt edilmesini mümkün kılan” anlamını taşımaktadır. Her ne kadar kişiyi tanımlayabilme özelliğine göre her somut olay bakımından […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Kişişel Verilerin Korunması Mevzuatında Yapılan Güncel Düzenleme 28.04.2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Kitabımızın yayınlanması ile 22 Mayıs Çarşamba günü StartersHub’da gerçekleşecek etkinlik ile Gemicioğlu Hukuk Bürosu olarak mevzuat kitabımızı sizler ile paylaşılırken konuyla ilgili uygulamaları da yakından ele alacağız. Kişisel Veriler hem dünyada hem de ülkemizde pek çok düzenleme ile koruma altında alınıyor. Ülkemizde kişisel verilerin korunması ile ilgili ilk düzenlemelerin yapılması 1980’li yıllara dayansa da bütüncül […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Kişisel Verilerin Korunması – Aydınlatma Metni Gemicioğlu Hukuk Bürosu (“Gemicioğlu”) müvekkillerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve irtibat halinde bulunduğu diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermektedir. Gemicioğlu; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olarak addedilmektedir. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

İş Hukukunda Fazla Çalışma Fazla çalışmaya ilişkin hükümler; İş kanunu md.41-43’de,deniz iş kanunu md.28’de,Basın İş kanunu Ek madde 1’de düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi fazla çalışmayı düzenlemektedir. İş Kanun’un 41. Maddesine göre, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Haftalık çalışma saati 45 saattir ve 45 saatten fazla çalışma durumunda […]

Mart 19, 2020

|

Yazar: [email protected]

|

Kategori: Uncategorized

Kambiyo İşlemlerinde Alınan Vergi Uygulamasında Değişikliğe Gidildi Dilimizde para veya para yerine kullanılan belgeleri değiştirme, bozdurma anlamına gelen “Kambiyo”, bankacılık terminolojisinde döviz ile eşanlamlı olarak kullanılmakta ve döviz veya yabancı para alım-satım işlemleri de kambiyo muamelesi olarak adlandırılmaktadır. Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin olan […]