Haberler / Yayınlar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (“Kanun“) Yapılan Değişikliklerde Esnafa Gelir Vergisi Muafiyeti Ve Sosyal Medya İçerik Üreticilerine Yönelik Vergi Düzenlemesi Başta Olmak Üzere Tarımsal Destek Ödemelerinin Vergilendirilmesinden Elektronik Vergi Dairesine; Damga Vergisinden Özel Usulsüzlük Cezalarına Pek Çok Değişiklik Yer Alıyor. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal medya […]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun“) “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinde “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile Biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel […]

Yazımızın ana teması olacak ve bundan sonra kısaca IMEI olarak adlandırılacak kodun açılımı International Mobile Equipment Identity olup sözlük karşılığı Uluslararası Mobil Cihaz Kodudur. IMEI her telefon için üretim Aşamasında verilmektedir. Bu kod her GSM telefon cihazına üretim aşamasında yüklenen bir numara olup aslında telefon cihazlarının kimlik numarası olarak düşünülebilir. Günümüz koşullarında bu kodun kopyalanması […]

Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri günlük yaşamımızda olduğu kadar uluslararası politik ve sosyal alanda da gündemi meşgul etmektedir. Konuyla ilgili dünya genelinde bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok çalışma yıllardır devam etmektedir. Bu mücadeleler içerisinde en önemli gelişme, 2015 Paris İklim Anlaşması olmuştur. 2015 Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan 195 ülke sera gazı emisyonlarının […]

Son dönemlerde sosyal medya gücünün, pazarlama sektöründe baskın hale gelmesiyle birlikte gerek markalar gerek internet ünlüleri için “Influencer Marketing” kavramı önem arz etmektedir. Influencer, çeşitli sosyal platformlar paylaşım yapan internet ünlüsünü ifade etmektedir. “Influencer Marketing” ise, internet ünlüleri için son dönemlerde bir meslek haline gelmeye; markalar içinse oldukça efektif bir pazarlama aracı haline gelmeye başlamıştır. […]

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI GÜNCELLENDİ İş akdi, işveren veya işçi tarafından sonlandırılabilmekte olup işten çıkış kodu, akdin hangi nedenlerle sonlandırıldığını belirlemeye yarayan kod olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından 01.04.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı Genelge’de yer alan işten çıkış kodları güncellenmiştir. Bu kapsamda Kod 29, işten çıkış […]

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İŞÇİ VE İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Korona virüs salgını ile beraber gittikçe yaygın hale gelmiş olan uzaktan çalışma ile ilgili olarak uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının, işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”); Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) madde 14’e […]

Kripto para, tamamen dijital, şifrelenmiş, herhangi fiziksel bir karşılığı olmayan sanal para birimi olarak bilinmekte olup günümüzde tüm dünyada ve gittikçe ülkemizde de ilgi görmektedir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) “kripto varlıklar” olarak tanımladığı kripto paraların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması gerçekleştirmiştir. Buna göre, TCMB yayınlamış olduğu basın duyurusunda, kripto varlıkların herhangi bir […]

1. AKILLI MESAFELİ SÖZLEŞME NEDİR ? Teknolojinin son yeniliklerinden biri olarak gösterilen akıllı asistanların (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri gibi) kullanımı günden güne artmaktadır. Sesli komutlarla harekete geçen otonom yazılımların kurduğu sözleşmelerin temel özelliği, akıllı asistan tarafından tüketicinin sesli komutunu (irade beyanını) bilgisayar diline çevirerek satıcı veya sağlayıcıya iletilmesidir. Sesli komutun verilmesi, tüketicinin klavye […]

OTONOM ARAÇLAR “BÜYÜK GÜÇ BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİRİR” “Otonom araçlar”, şirketlerin şimdiden milyonlarca dolar yatırdığı dünya çapında popüler bir konudur. Otonom ve connected otomobillerin gelişimi ile trafik koşullarının iyileşeceğine, enerji tasarrufu sağlanacağına, çevre için daha iyi olacağı ve engelli ile yaşlı vatandaşlara mobilite sağlanacağı için karayolu güvenliğinde bir sonraki devrim olduğuna inanılıyor. 1. “AUTOMATED” VE “AUTONOMOUS” […]