Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) yayımlanmış olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun da kurulması ve aktif olarak çalışmaya başlaması ve tali mevzuatın da çıkarılmaya başlanması ile Kişisel Verilerin Korunması şirketlerin iç süreçlerinde acil ve önemli bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda Kanun ve ikincil düzenlemelere uyumluluğun sağlanması Kanun’dan doğan bir yükümlülük olduğu gibi, şirketlerin kendi iç düzenlemeleri bakımından da uyumlaştırma süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması çerçevesinde Avrupa Birliği nezdinde oluşturulan düzenlemeleri de yakından takip eden ve bu konuda muhtelif eğitim ve sunumlar gerçekleştiren Gemicioğlu Hukuk Bürosu; şirketlerin mevzuata uyumu için gerekli denetim, eğitim ve uyumlaştırma hizmetlerini tecrübeli ekibi ile sağlamaktadır. Şirket departmanlarına ilişkin envanter görüşmeleri gerek yüzyüze gerekse video-konferans yoluyla gerçekleştirmekte ve dökümantasyon hazırlanmaktadır.Bu anlamda, çeşitli sektörlerden birçok şirketin uyum projeleri yürütülmektedir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu, 2019 yılında, güncel kararların da yer aldığı bir mevzuat kitabı çıkarmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar kitabının gördüğü yoğun ilgi sebebiyle 2020 yılında ikinci baskısı da yayınlamıştır.