Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

2016 yılına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) yayımlanmış olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun da kurulması ve aktif olarak çalışmaya başlaması, tali mevzuatın yürürlüğe girmesi ile Kişisel Verilerin Korunması şirketlerin iç süreçlerinde acil ve önemli bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda Kanun ve ikincil düzenlemelere uyumluluğun sağlanması Kanun’dan doğan bir yükümlülük olduğu gibi, şirketlerin kendi iç düzenlemeleri bakımından da uyumlaştırma süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması çerçevesinde Avrupa Birliği nezdinde oluşturulan düzenlemeleri yakından takip eden ve bu konuda muhtelif eğitim ve sunumlar gerçekleştiren Gemicioğlu Hukuk Bürosu; şirketlerin mevzuata uyumu için gerekli denetim, eğitim ve uyumlaştırma hizmetlerini tecrübeli ekibi ile sağlamaktadır. Şirket departmanlarına ilişkin veri envanteri görüşmeleri gerek yüz yüze gerekse video-konferans yoluyla gerçekleştirmekte ve dokümantasyon hazırlanmaktadır. Çeşitli sektörlerden doksandan fazla şirketin uyum projeleri yürütülmüştür. Gemicioğlu Hukuk Bürosu, 2019 yılında, güncel kararların da yer aldığı bir mevzuat kitabı çıkarmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar kitabının gördüğü yoğun ilgi sebebiyle 2020 yılında ikinci baskısı da yayınlamıştır.

https://www.onikilevha.com.tr/yayin/1349/kisisel-verilerin-korunmasi-mevzuati-uluslararasi-duezenlemeler-ve-ictihatlar