Gayrimenkul Hukuku

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, gayrimenkul hukukuna dayalı dava ve uyuşmazlıklarda ve bunlara ilaveten idari merciler nezdinde yapılması gereken işlemler hakkında müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. Gayrimenkul hukuku kapsamında özellikle paylı mülkiyet ihtilafları, gayrimenkule ilişkin dava ve ihtilaflar, taksim ve izale i şuyu davaları, kiralama akdinden doğan ihtilaf ve davalar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan ihtilaflar, Hazine ve Orman İdaresi’ne ilişik dava ve ihtilaflar, kentsel dönüşüm ile ilgili ihtilaf ve davalar ve sair gayrimenkule ilişik ve gayrimenkulden doğan her türlü ihtilaf ve davalar ile ayni haklar ile ilgili dava, işlem ve ihtilafların çözümünde hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir. Ayrıca gayrimenkul projelerinde mal sahibi, müteahhit, projede yer alan tüm taşeronlar ile ilgili sözleşmeler bu faalliyetler kapsamında kurulan ortaklıklar, bu süreçlerden doğan ihtilaflar ile AVM ve konut projelerinde kiralama süreçleri hakkında hizmet verilmektedir.