Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku

E-Ticaret Hukuku

E- Ticaret, perakendecilik ile uğraşan mağazaların da bu sektöre girmeleri ile yaygınlaşmakta ve Türkiye’de E-Ticaret üzerinden geçen satış rakamları her yıl büyümektedir. Bu kapsamda çeşitli iş modelleri oluşmaktadır. Bu sektörün kuruluşundan bu yana sektörün içinde olan ve bütün gelişmeleri yakından takip eden Gemicioğlu Hukuk Bürosu E-Ticaret hukuku kapsamında bu sektörde faaliyet gösteren firmaların tüm hukuki ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sunabilmektedir.

Bu kapsamda; işin yapılması sırasında hukuki süreçlerin tasarlanması, şirketlerin tercihlerine göre 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında izinli pazarlama süreçlerinin oluşturulması ve data analizi yapılması, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında içerik ve yer sağlayıcıların sorumluluklarının belirlenmesi, ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) hakkında danışmanlık verilmesi, E-Fatura ve E-Arşiv konularında danışmanlık verilmesi, şirketlerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek siber suçlar hakkında danışmanlık verilmesi gibi hizmetler verilmektedir.

İnternet Hukuku ve Sosyal Medya Hukuku

İnternet ve sosyal medya, temeli itibariyle ifade özgürlüğüne dayanan bir platform olsa da aynı zamanda marka ihlallerinin meydana geldiği, kişisel hakların ihlal edildiği ve dolandırıcılıkların yer aldığı bir alan olabilmektedir. Diğer taraftan sosyal medya üzerinden çok çeşitli pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yürütülebilmekte, farklı internet siteleri ve uygulamalar birbirileriyle etkileşim içerisinde olabilmekte ve çok çeşitli ticari yapılar oluşturulabilmektedir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu hem bu ticari yapıların mevzuata uygun olarak kurulması için danışmanlık hizmeti vermekte hem de sosyal medya üzerinde oluşan hak ayıpları için hukuki süreçleri müvekkilleri adına takip etmektedir.

Telekomünikasyon Hukuku

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, Telekomünikasyon sektörünün lider GSM şirketi ile bu sektörün en önde gelen alt yapı şirketlerine uzun yıllar hizmet vermiştir. Bu kapsamda, sektörü ilgilendiren tüm konular ile ilgili gelişmeler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yaptığı düzenlemeleri takip ederek en etkin şekilde bu düzenlemelerin sektöre uygulanmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Rekabet Kurumunun telekomünikasyon ile ilgili aktörlerine uyguladığı rekabete aykırılıklar ve cezalar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması, telekomünikasyon kurumunca sektör oyuncularına ilişkin aykırılıklar ve bunlara uygulanan cezalar hakkında hukuki ve idari yollara yapılacak itiraz ve şikâyetler ile tüketicilerin korunmasına ilişkin yapılacak idari ve hukuki işlemler hakkında gerekli işlemlerin yapılması, sektör ile ilgili her türlü düzenleme ve sözleşmelerin hazırlanması, sektörde yer alan şirketlerin devir, birleşme gibi işlemlerinin yapılması ve takibi, idare ve ilgili kurumlarca yapılacak düzenlemelerde sektörün menfaatleri doğrultusunda gerekli müdahalelerin ve katkıların yapılması gibi faaliyetler ile doğrudan ve dolaylı telekomünikasyon sektörünü ilgilendiren diğer konularda hukuki hizmetler verilmektedir.

Ödeme Sistemleri Hukuku

Gemicioğlu Hukuk Bürosu ödeme kuruluşlarına Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, ilgili Yönetmelik, Tebliğler, MASAK mevzuatı, BDDK mevzuatı, Master Card ve Vısa kuralları kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda bu ödeme kuruluşlarının mevzuat uyumları kapsamında Uygunluk (compliance) Denetimlerini uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

Yeni Teknoloji ve Ürünlerin Türk Pazarına Girişi

Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte sürekli olarak yeni uygulamalar ve yeni teknolojiler Türk pazarına girmektedir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu bu yeni teknolojiler hakkında Türkiye’deki mevcut durumu şirketlere aktarmakta ve şirketlerin mevcut yasal durum kapsamında oluşturmaları gereken hukuki alt yapıları oluşturmaları için danışmanlık vermektedir. Ayrıca bu tür süreçlerde mevzuat çalışmalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Siber Suçlar

Teknoloji geliştikçe teknoloji alanında işlenen suç oranı artmakta ve çeşitlenmektedir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun kapsamında sayılan suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen Bilişim Alanında Suçlar konusunda uzmanlık seviyesinde hizmet vermekte olup bu kapsamda Savcılık soruşturmaları ve Ceza Davalarının takibinin yapılması gibi hizmetler verilmektedir.

AR-GE Hukuku

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, sürekli olarak gelişmekte ve yenilenmekte olan AR-GE sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketlere, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında en güncel gelişmeleri takip ederek hukuki anlamda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu çerçevede, AR-GE alanında meydana gelen her türlü gelişmenin takibi sağlanarak AR&GE şirketlerine özel alanlarda spesifik hukuk çözümleri sunulmaktadır. Ayrıca, AR&GE faaliyetleri kapsamında muafiyetlerin ve istisnaların takibi, proje, tasarım, AR-GE faaliyetlerinde lisanslama ve fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil işlemlerinin takibi, internet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması gibi hizmetler de verilmektedir.