Arabuluculuk, Dava ve İcra Takibi

Arabuluculuk, Dava ve İcra Takibi

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, elli yılı aşan avukatlık deneyimi ile faaliyet gösterdiği pek çok alanda uzmanlık seviyesindeki bilgi birikimi ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda dava hizmetleri sunmaktadır.

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerine yurt içinde ve yurt dışında karşılaştıkları uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını tercih etmeleri halinde uzman kadrosuyla hukuki destek sağlamaktadır. Özellikle ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul hukuku ve iş hukuku kapsamında arabuluculuk, dava ve icra süreçlerini yürütmektedir.

Gayrimenkul hukuku kapsamında özellikle paylı mülkiyet ihtilafları, gayrimenkule ilişkin dava ve ihtilaflar, taksim ve izale-i şuyu davaları, kiralama akdinden doğan uyuşmazlıklar ve davalar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar, Hazine ve Orman İdaresi’ne ilişik dava ve ihtilaflar, kentsel dönüşüm ile ilgili uyuşmazlıklar ve sair gayrimenkule ilişkin ve gayrimenkulden doğan her türlü ihtilaf ve davalar ile ayni haklar ile ilgili dava, işlem ve ihtilafların çözümünde hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir.

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile şirketlerin iş hukuku alanlarındaki tüm düzenlemeleri çerçevesinde, güncel mevzuatı baz alarak müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisine ve bu ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklara yönelik hukuki danışmanlık verilmesi, arabuluculuk görüşmelerine katılım sağlanması  ile dava süreçlerinin takip edilmesi, iş hukuku kapsamında Gemicioğlu Hukuk Bürosu tarafından verilen hizmetler arasındadır.

Dava hizmetleri, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru süreçlerini de kapsamaktadır.

Gemicioğlu Hukuk Bürosu uzman icra kadrosu ile icra hizmetleri de vermektedir.

Software: Mzn