E-İhracata Yönelik Destek ve Teşvikler

Son dönemde özel işletmelerin olduğu kadar kamunun da odak noktalarından biri olan e-
ihracata yönelik  Devlet tarafından bir takım destekler ve teşvikler verilmektedir. E-ihracat
sektörüne açılımda önemli bir yere sahip konulara ilişkin verilen bu desteklerin yanında
ayrıca e-ticaret sitelerine yapılacak üyeliklere ilişkin de bir takım teşvik ve destekler yer
almaktadır. Devlet tarafından lisanslı e-ticaret siteleri belirlenmekte olup, bu sitelere toplu
üyelikler çerçevesinde yapılan giderlerin %80’ine kadar karşılanması gündeme
gelebilmektedir.

Ayrıntıları yasal mevzuatta düzenlenen ilgili şartları sağlayan firmalara yurt dışı Pazar
araştırması için yapılmakta olan gezilerin giderleri belirli bir orana kadar devlet tarafından
karşılanabilmektedir. Bu giderler içerisine konaklama ve ulaşım giderleri gibi hususlar dahil
olmaktadır. Ayrıca firmaların yurt dışına yönelik pazara giriş stratejilerinin desteklenmesi ve
planlamaların oluşturulması adına gerekli verileri içeren raporların temin edilmesi giderleri
ile yurt dışında şirket alımı gerçekleşecek ise buna ilişkin mali ve hukuki danışmanlık
hizmetlerine ait giderlerin de yine yasal mevzuattaki şartlar kapsamında belirli bir oran ve
miktara kadar devlet tarafından karşılanması söz konusu olmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak ödeme sistemlerinin belirlenmesi ve ilgili at yapıların oluşturulması da
son derece önem arz etmektedir. Nitekim ülkeden ülkeye değişmekle birlikte tüketiciler e-
ticaret çerçevesinde ödeme yaparken belirli tercihlere öncelik vermekte ve bu öncelikler de
bir sonraki tercihlerinde etkili olmaktadır. Örneğin bazı ülkelerde tüketiciler yerel ödeme
kuruluşları haricindeki uluslararası ödeme kanallarını çoğunlukla tercih etmemektedir. Bu
sebeple ürün ve ilgili pazar değerlendirmesi sonucunda faaliyet göstermeye karar
verdiğinizde, ülke bazında yapılacak araştırma ile hangi ödeme altyapılarının sizin için daha
faydalı olacağını, aynı zamanda da tüketicilerin tercihlerinde sizin için herhangi bir aleyhe
duruma yol açıp açmayacağını tespit etmeniz önemli olacaktır. Nitekim ürününüz ne kadar iyi
olursa olsun ve ilgili ülke pazarında ne kadar talep görmeye açık olursa olsun, ürünün
tüketiciye ulaştırılmasında kullanılacak lojistik hizmetlerinin yanında ödeme sistemi
altyapılarının da önemi tüketiciler nezdindeki güvenin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması
için oldukça büyüktür.